Photo: Shingo Goya
Styling: Toshihiko Hirano
Hair & Make up: Tatsuki Yoneyama